STRONA GŁÓWNA      ARTYSCI      RZEŹBA      OBIEKTY      FOTOGRAFIA      WYSTAWY      WYDAWNICTWA      KONTAKT


markowski

Eugeniusz Markowski
1912 - 2007

Początek wystawy

Biografia

Teksty


Biografia

Eugeniusz Markowski - wybitny malarz, rysownik i scenograf, dziennikarz i dyplomata, profesor malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Urodził się 8 listopada 1912 w Warszawie. Ojciec Józef, matka Natalia z domu Kowalska. Ukończył Gimnazjum Sejmikowe w Radzyniu Podlaskim w roku 1930. Absolutorium Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie studiował w pracowni prof. Tadeusza Pruszkowskiego, uzyskał w roku 1938. Zmobilizowany
1 września 1939 do warszawskiego Pułku Piechoty, został ranny. W lutym 1940 uciekł z okupowanej Warszawy, by przez Słowację i Węgry przedostać się do Włoch, do Rzymu. Miasto to wybrał nie bez powodu -wieloletnim korespondentem "Wiadomości Literackich" był tam teść Eugeniusza Markowskiego-dr filozofii i inż. chemii Aleksander Kołtoński. Jego córkę Mirosławę poznał jeszcze podczas studiów w Wieczorowej Szkole Rysunku im.W. Gersona w Warszawie. Pobrali się w roku 1937. Lata 1940 - 1950 spędził we Włoszech. Był członkiem "Libera Associazione Arti Figu-rative" i regularnie brał udział w wystawach tej grupy. Po wojnie uczestniczył w wystawach rzymskiego "Art Clubu", którego założycielem był Józef Jarema. Zadebiutował na Ouadriennale Malarstwa w Rzymie w roku 1948. W tym czasie pracował także jako scenograf w rzymskim Te-atro Delie Arti. W Rzymie poznał swą drugą żonę - Teresę z Iwaszkiewiczów, w Kanadzie urodziła się ich córka - Magdalena. W latach 1950 -1955 przebywał w Kanadzie jako charge d'affaires ambasady polskiej, był także korespondentem Agencji "Polpress". Do Polski powrócił w roku 1955, został dyrektorem Biura Współpracy Kulturalnej z Zagranicą Ministerstwa Kultury i Sztuki; na stanowisku tym pozostał do roku 1969. W roku następnym podjął pracę w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zadebiutował powtórnie w warszawskiej "Zachęcie" w roku 1962, wystawą 20 obrazów. Wstęp do tej ekspozycji napisał Zdzisław Kępiński, czytamy w nim m. in.: "Twórczość Eugeniusza Markowskiego jest chyba jednym z najbardziej zaskakujących zjawisk w obrębie dzisiejszego polskiego malarstwa." I dalej: "Kupiec-lichwiarz i dziwka, prałat i szatan, dyplomata-dostoj-nik i lump żyjący z odpadków żerowiska sytych, odwieczne sylwety teatru ludowej wyobraźni raz jeszcze odżywają w sztuce budząc echa Sądów Ostatecznych z portalów średniowiecznych katedr, echa ple-bejskich druków z wojny chłopskiej w Niemczech doby reformacji i francuskiej farsy odpustowej zczasówwojny stuletniej. Markowski przywraca treści literackie malarstwu, które tak od nich uporczywie stroni od dłuższego czasu". Wystawa okazała się wielkim sukcesem, prace artysty weszły do kolekcji muzealnych. Od roku 1962 do końca lat dziewięćdziesiątych artysta zapraszany był do udziału w szeregu prestiżowych prezentacji sztuki polskiej, przeplatały się one z wystawami indywidualnymi.
Wymieńmy najważniejsze z nich:

1962 Metafory - BWA Sopot, "Zachęta" Warszawa
1963 - VII Biennale Sztuki - Sao Paulo 1964-Profile IV-Polnische Kunst Heu-te - Stadtische Kunstgalerie Bochum /Kulturhaus Kassel
1965 - Wystawa 37 polskich malarzy współczesnych - Pawilon Heleny Rubinstein Tel-Awiw
1965-Wystawa indywidualna malarstwa i rysunku - Galleria Chiocciola Padwa
1966 - 17 polish painters- D'Arcy Galle-ries, Londyn
1966 - Wystawa 10 malarzy polskich -Sveagalleriet Sztokholm
1967 - Wystawa indywidualna malarstwa - "Zachęta" Warszawa
1968 - Six painters from Poland - Royal College ofArtsGalleries Londyn
1969 - Indywidualna wystawa malarstwa - Zamek Książąt Pomorskich Szczecin
1970 -1000 Years Polish Art - Royal Academyof Art Londyn
W latach sześćdziesiątych malarstwo Markowskiego ewoluowało od płócien monochromatycznych do kompozycji pełnych koloru. One to wytworzą kanon, który później nazwany będzie okresem klasycznym.
1971 - 25 lat malarstwa polskiego - Muzeum Narodowe Poznań
1972 - Indywidualna wystawa malarstwa - "Zachęta" Warszawa
1973 - Indywidualna wystawa malarstwa - Kunsthalle Mannheim
1975 - Polskie malarstwo współczesne -Museo de Arte Moderno Meksyk
1978 - Wystawa dzieł ofiarowanych przez artystów polskich Międzynarodowemu Muzeum im. Salvadore Allende - Muzeum Sztuki Łódź'
1979 - 35 lat malarstwa w Polsce Ludowej - Muzeum Narodowe Poznań
1981 - Indywidualna wystawa - Galeria Studio Warszawa
1983 - Wyobraźnia i rzeczywistość - "Zachęta" Warszawa 1984 - Indywidualna wystawa malarstwa - "Zachęta" Warszawa. Wystawa ta przyniosła E. Markowskiemu nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida
- "Za najwybitniejszą indywidualną wystawę plastyczną w 1984 r. w Warszawie."
1986 - Eugeniusz Markowski - rysunek - Centrum Sztuki Studio Warszawa
1989 - "The Open Door" Wystawa Współczesnego Malarstwa Polskiego - Charlo-tenborg Kopenhaga
Malarstwo Eugeniusza Markowskiego w latach osiemdziesiątych odczytane zostało jako prekursorskie wobec polskiej wersji "Neue Wilde". Natomiast lata dziewięćdziesiąte to kolejny etap wzmożonej ekspresji w twórczości Eugeniusza Markowskiego. Liczne wystawy indywidualne coraz wyraźniej zarysowują jego znaczącą pozycję na gruncie współczesnej sztuki polskiej.
1991 - Kolekcja sztuki XX w. w Muzeum Sztuki w Łodzi - "Zachęta" Warszawa
1994 - Nagroda artystyczna Exit "za konsekwentne poszukiwanie nowych znaczeń w malarstwie"
1996 - Eugeniusz Markowski - malarstwo - Muzeum Narodowe Szczecin
1997 - Granice obrazu - malarstwo w Polsce lat dziewięćdziesiątych - Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Warszawa
1998 - Kapituła Nagrody Kolekcjonerów im. Doktora Lecha Siudy przyznała swe pierwsze wyróżnienie Eugeniuszowi Markowskiemu za całokształt twórczości malarskiej
1998 - Fragment kolekcji - Muzeum Narodowe Poznań
1999 - Obrazy i rysunki - Galeria u Jezuitów Poznań
2004 - Galeria AG, Kraków
2005 - Eugeniusz Markowski - Malarstwo, Galeria DAP, ul. Mazowiecka 11a Warszawa
2007 - Eugeniusz Markowski 1912 - 2007, Galeria Giza,
          wystawa na stronie www.giza.chrzanow.com.pl    11.04.2007 r. - 15.06.2007 r.

Prace w zbiorach: Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Sztuki w Łodzi, Museu de Arte Moderna w Sao Paulo, oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

lata 40-te  |  lata 50-te  |  lata 60-te  |  lata 70-te  |  lata 80-te  |  lata 90-te  |  Autoportrety  |  Konie