Galeria Giza

Piotr Król

Galeria

GALERIA POLECA
Piotr Król
Piotr Król "Femina" 2011r. olej na płótnie, wymiary 170x100 cm.Piotr Król
DetalPiotr Król
DetalPiotr Król
Piotr Król "Ikar" 2011r. olej na płótnie, wymiary 120x150 cm.Piotr Król
DetalPiotr Król
DetalPiotr Król
Piotr Król "Totem" 2011r. olej na płótnie, wymiary 180x100 cm.Piotr Król
DetalPiotr Król
Piotr Król "Syzyf" 2011r. olej na płótnie, wymiaryPiotr Król
DetalPiotr Król
Piotr Król "Układanka" 2007 - 09r. ol/pł wym. 120x150 cm.Piotr Król
Piotr Król "Układanka" 2007 - 09r. ol/pł. wym.: 120x150cm detal.Piotr Król
Piotr Król "Ogród" 2008 - 09r. ol/pł. wym.: 150x150cm.Piotr Król
Piotr Król "Autoportret Podwójny" 1999r. ol/pł. wym.: 70x100cm.Piotr Król
Piotr Król "Rozmowa" 1999r. ol/pł. wym.: 100x70cm.Piotr Król
Piotr Król "Zielona Lampa" 2007r. ol/pł. wym.: 55x33cm. KOLEKCJA GALERIIPiotr Król
Piotr Król "Mateusz" 2008r. ol/pł. wym.: 70x50cm.Piotr Król
Piotr Król "Bacon" 2007 - 08r. ol/pł. wym.: 65x50cm.Piotr Król
Piotr Król "Tramp" 2008r. ol/pł. wym.: 70x50cm.Piotr Król
Piotr Król "Blekit" 2007r. ol/pł. wym.: 55x33cm.Piotr Król
Piotr Król "Kohn Porter" 2009r. ol/pł. wym.: 70x45cm.
 

krol krol krol krol krol krol krol krol krol krol krol krol krol krol krol krol krol krol krol krol krol krol krol krol krol krol krol krol krol krol krol krol krol krol krol krol krol krol krol

© Galeria Giza