Galeria Giza

logo

Janina Kraupe-¦widerska

Biografia

Janina Kraupe urodziła się 27 stycznia 1921 r. w Sosnowcu.Edukację artystyczn± rozpoczęła w 1938 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem doc. Pawła Dadleza. W latach 1940-1941 kontynuowała studia w Kunstgewerbeschule w Krakowie pod kierunkiem Franciszka Pautscha. W latach 1943-1944 uvzestniczyła w komspiracyjnaym teatrze Tadeusza Kantora. W 1945 r. wznowiła edukację w krakowskiej akademii. Malarstwo studiowała w pracowniach prof.Eugeniusza Eibischa i prof. Wacława Taranczewskiego, grafikę artystyczn± w pracowniach doc. Andrzeja Jurkiewicza i prof. Konrada Srzednickiego.Absolutorium w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie otrzymała w 1948 r.i w tym samym roku rozpoczęła pracę pedagogiczn± w macierzystej uczelni. Dyplom z malarstwa sztalugowego uzyskała w 1955 r.W 1987 r. została profesorem zwyczajnym. W 1945 r. zwiazała się z Grup± Młodych Plastyków. Od 1958 r. należała do Grupy Krakowskiej. Od 1951 r. jest członkiem Zwi±zku Polskich Artystów Plastyków. Zajmuje się malarstwem, grafik± i rysunkiem.

© Galeria Giza