Galeria Giza

logo

Grzegorz Bednarski

Biografia

Grzegorz Bednarski urodził się 12 stycznia 1954 r. w Bydgoszczy. Studiował na Wydziale Malarstwa Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1975-1980. Dyplom w pracowni prof. Jana Szancenbacha w 1980 r. Od 1980 r. pracuje ma Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. W latach 1981-1990 brał udział w Ruchu Kultury Niezależnej. Obok malarstwa uprawia rysunek i grafikę. Prace artysty znajduj± się w zbiorach muzealnych i prywatnych w Polsce i za garnic±.

© Galeria Giza