Galeria Giza

logo

Janusz Akermann

GALERIA POLECA

(...) Malarstwo i grafika toczy swój ciągły dialog z życiem na różnych poziomach labiryntu. Migawkowość i zmienność, nietrwałość otaczającego świata zbliża sztukę do codzienności, a codzienność do sztuki. Szum i napływ informacji, zjawiska w reklamie, telewizja, Internet, znajdują swoje odbicie w naszej świadomości. (...) Janusz Akermann

Galeria

© Galeria Giza